MPS Certificering

Onze bomen en planten worden gekweekt met behulp van de meest milieuvriendelijke technieken. Daartoe is onze kwekerij MPS-ABC gecertificeerd (registratienummer 804703, status kwalificatie MPS-A+).
Via https://www.volgjebloemofplant.nl/nl kunt u ook onze certificeringsstatus inzien (na het invullen van ons registratienummer 804703).

In 2017 hebben wij met onze kwekerij de hoogste kwalificatie (MPS-A+) binnen het MPS-ABC milieucertificaat bereikt. Dit betekent dat wij met onze teelten ruim onder het gestandaardiseerde referentieverbruik zitten!

MPS-ABC
MPS-ABC is een milieucertificaat dat aangeeft hoe duurzaam de bedrijfsvoering is van het bedrijf waar de planten en bomen geteeld worden. Dit gebeurt doormiddel van het registeren en monitoren van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie. Dit verbruik wordt vergeleken met het onafhankelijk vastgestelde en gestandaardiseerde referentieverbruik.
Het certificaat MPS – ABC werkt met verschillende kwalificaties: MPS-A+, -A, -B, en -C. Hoe beter de milieuperformance is des te hoger de kwalificatie is. MPS-A+ is de hoogste kwalificatie en MPS-C de laagste. Onafhankelijke controles en productmonsters op het bedrijf waarborgen de betrouwbaarheid van het MPS-ABC certificaat. Op deze manier kunt u er op vertrouwen dat MPS-ABC gecertificeerde producten een bijdrage leveren aan een betere wereld.
Meer informatie over MPS-ABC kunt u hier vinden: https://www.my-mps.com/certificaten-producent/mps-abc