Duurzaam ondernemen

Gecertificeerd


Onze bomen en planten worden gekweekt met behulp van de meest milieuvriendelijke technieken. Daartoe is onze kwekerij MPS-ABC gecertificeerd

In 2017 hebben wij met onze kwekerij de hoogste kwalificatie (MPS-A+) binnen het MPS-ABC milieucertificaat bereikt.

Onze kwalificatie status is sindsdien onveranderd MPS-A+ gebleven. Dit betekent dat wij met onze teelten ruim onder het gestandaardiseerde referentieverbruik zitten!

Via https://www.volgjebloemofplant.nl/nl kunt u ook onze certificeringsstatus inzien. Ons registratienummer is 804703.


Clarico-Text-Image

Achtergrond informatie MPS-ABC

MPS-ABC is een milieucertificaat dat aangeeft hoe duurzaam de bedrijfsvoering is van het bedrijf waar de planten en bomen geteeld worden. Dit gebeurt door middel van het registeren en monitoren van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie. Dit verbruik wordt vergeleken met het onafhankelijk vastgestelde en gestandaardiseerde referentieverbruik.


Het certificaat MPS – ABC werkt met verschillende kwalificaties: MPS-A+, -A, -B, en -C. Hoe beter de milieuperformance is des te hoger de kwalificatie is. MPS-A+ is de hoogste kwalificatie en MPS-C de laagste. Onafhankelijke controles en productmonsters op het bedrijf waarborgen de betrouwbaarheid van het MPS-ABC certificaat. Op deze manier kunt u er op vertrouwen dat MPS-ABC gecertificeerde producten een bijdrage leveren aan een betere wereld.


Meer informatie over MPS-ABC kunt u hier vinden: https://www.my-mps.com/certificaten-producent/mps-abc